2 czerwca 2014

Batcave lady

Yesterday I attended a small organ concert held in a St. Matthew's Lutheran church in Łódź. Such concerts take place in this church once in a month with break during summer months. While I know about them for good 5 years, I attend them only since October, and not too regularly. Which is something I'm slightly ashamed of, because it's mostly due to me forgetting about them, despite my love for organ music and need to de-peasantify (I made up this word just now) myself from time to time. After all, doomy and gloomy sound of pipe organs is so delightfully stereotypically gothic, that if you love dark stuff you can't help but enjoy it. Can you?

Uczestniczyłam wczoraj w kameralnym koncercie organowym, który miał miejsce w ewangelicko-augsburskim kościele św. Mateusza w Łodzi. Koncerty takie odbywają się w tym kościele raz w miesiącu z przerwą w ciągu lata. Pomimo tego, że wiem o nich już od dobrych 5 lat, chodzę na nie dopiero od października, a i to niezbyt regularnie. Trochę mi przez to wstyd, gdyż opuszczam je zazwyczaj przez zapomnienie o dacie, chociaż naprawdę uwielbiam muzykę organową i potrzebuję się od czasu do czasu odchamić. Jakby na to nie patrzeć, ponury dźwięk kościelnych organów jest tak stereotypowo gotycki, że kochając mroczne klimaty nie da się nie kochać jego. Mylę się?
Maxi bubble skirt - thrift store (Miss Selfridge)
Pleather jacket - Zara
Spiderweb corset - custom made by Corsetry & Romance
Shirt - thrift store
Ripped jabot - handmade
Upcycled headdress - handmadeLet's have a better look at the church. I'm no expert on religions, but I've heard protestant churches are somewhat ascetic inside... St. Matthew shocked me positively on my first visit with its richness. It was built next to the main city street in the first half of the 20th century in romanesque revival architectural style, so this richness may look a bit crude. Small circular and triple round-arched windows (triforia) along with semi-circular portal and carved tympanon are the most visible characteristics of this style, but its romanesque undertones are better visible from the inside. It's built on a Greek cross plan, has very Medieval-looking round apse and low aisles with groin vaults on sturdy columns.

Zapraszam do lepszego przyjrzenia się kościołowi. Nie jestem znawcą religii, ale słyszałam, że kościoły prostestanckie są raczej ascetyczne wewnątrz... przy pierwszej wizycie w Mateuszu zszokowało mnie (pozytywnie) jego bogactwo. Został on zbudowany przy głównej ulicy miasta w pierwszej połowie XX wieku w stylu neo-romańskim, więc to bogactwo jest i tak raczej surowe. Małe okrągłe i potrójne łukowate okienka (triforia), razem z półokrągłym portalem i rzeźbionym tympanonem są najbardziej wyraźną cechą tego stylu, ale więcej elementów romańskich widać wewnątrz. Jest zbudowany na planie krzyża greckiego, ma bardzo średniowiecznie wyglądającą półkolistą apsydę, a nawy boczne są niskie i przykryte sklepieniami krzyżowymi wspartymi na grubych kolumnach.