18 sierpnia 2012

Undead aristocratic punk

Black paired with toxic green is one of my favourite colour schemes (the other ones are black with purple, black with electric blue and violet with neon green >D), it's somewhat eerie. And, being a goth, I like eerie and spooky things. 
While my chosen colour scheme is no big deal, the rest of my outfit may raise a brow. Elegant shirt with big puffy sleeves and a ripped wet-look leggings? Yes. For me a perfect 80s gothic style is not just plain black jeans/leggings, black blouse and a jacket - you have to look a bit creepy and a bit aristocratic. After all, every one of us is aware that gothic subcultue bases on XIXth century - and because of that borrowing a little from fashion of that times is perfectly fine, I don't have to make my inspirations obvious and walk around in fully historical ensemble (I would like to, though). And what more to 80s - it's the decade, when the music style known as new romantic emerged. Romanticism is XIXth century and new romanticism is 80s, and gothic subculture is 80s, too - it makes sense now, right? I enjoy both the new romantic music and ridiculous clothing sense of artists performing it, but for making it look less kitschy, I prefer wearing only one colour at time. Or two >D

Czarny z toksyczną zielenią jest jednym z moich ulubionych połączeń kolorystycznych (inne to czarny z purpurowym, czarny z elektrycznym niebieskim i fiolet z wściekłą zielenią >D), jest w pewien sposób upiorne. A ja, jako gotka, lubię rzeczy, które są upiorne.
Jednak o ile samo zestawienie kolorów nie powinno budzić wątpliwości, o tyle reszta stroju może. Elegancka bluzka z dużymi bufkami i podarte legginsy wet-look? Tak. Dla mnie perfekcyjny gotycki strój z lat 80 to nie zwykłe czarne dżinsy/legginsy, czarna bluzka i kurtka - wypadałoby, aby było troszkę makabrycznie i troszkę arystokratycznie. W końcu wszyscy z nas wiedzą, że subkultura gotycka czerpie z XIX wieku - a przez to zapożyczanie tego czy tamtego z mody tamtego okresu jest absolutnie normalne, nie muszę stawiać na oczywistości i chodzić w pełnym historycznym stroju (chociaż chciałabym). I co więcej do lat 80 - to okres, gdy powstała muzyka znana jako new romantic. Romantyzm to XIX wiek, new romantic to lata 80, i subkultura gotycka to też lata 80 - puzzle teraz się układają, prawda? A że osobiście lubię zarówno ten gatunek muzyczny, jak i dziwaczny styl ubierania się artystów, którzy go wykonywali... tylko aby było mniej kiczowato, wolę nosić na sobie wyłącznie jeden kolor. Lub dwa >D


Puffy sleeves shirt - thrift store koszula gotycka czarna gothic goth z bufkami bufki
Wetlook leggings - city market, ripped by me stylizacja gotycka gothic goth gotka strój dziewczyna
Tights - two pairs, green and ripped fishnet stylizacje gotyckie gothic goth
Collar necklace - H&M androgyniczny wygląd co to znaczy
Key pendant - Lokaah naszyjnik wisiorek klucz duży
Bangle bracelets - H&M androgyniczna stylizacja
Black ring - Six androgyniczny strój
Cameo ring - Six legginsy gotyckie
Long gloves - handmade rękawiczki bez palców do łokcia
Laced ankle boots - thrift store wiązane botki w stylu lat 90

5 sierpnia 2012

500 instagrams per mayo

I had a mood for oldschool gothic style - as I stated once, it's my most favourite and most likely to appear here. 80s gothic look can be tricky to create (but I believe I'm doing it right. Am I?) - you have to maintain a balance between casuality and spookyness, between looking like a dirty punk and like a vampire aristocrat, between being comfortable and looking like you're not >D The rest are accessories. Lots. And inspirations - Siouxsie Sioux, Neil Gaiman's Death character from 'The Sandman', Lydia from 'Beetlejuice' or Beetlejuice himself (after all, which gothy soul can resist those black and white vertical stripes?) to name the most obvious style icons wearing that look. And you can find all those inspirations in my todays outfit. You may think it's a repetitive style because of that - of course it is to some degree, as nearly every another, but for me it's still one of the most interesting and creative styles within gothic frame. And I like to be creative with my looks.

Miałam nastrój na oldschoolowy gotyk - jak podkreślałam to wcześniej, ten styl jest moim ulubionym i najbardziej prawdopodobnym do przewijania się tutaj. Stylizacja na gotyk lat 80 może być dość trudna (ale wydaje mi się, że ja robię to dobrze. Robię, prawda?) - trzeba zachować równowagę między zwyczajnością a lekką makabrą, między wyglądaniem jak brudny punk a wyglądaniem jak wampirzy arystokrata, między czuciem się wygodnie i wyglądaniem, jakby wygodnie nie było wcale >D Reszta to dodatki. Dużo. I inspiracje - Siouxsie Sioux, postać Śmierci z "Sandmana" autorstwa Neila Gaimana, Lydia z "Beetlejuice" czy sam Beetlejuice (w końcu która gotycka dusza oprze się czarno-białym pionowym paskom?), że wymienię te najbardziej oczywiste ikony tego stylu. A wszystkie te inspiracje można znaleźć w mojej dzisiejszej styliacji. Można przez to doznać wrażenia, że to powtarzalny styl - oczywiście, do pewnego stopnia taki jest, jak i wszystkie inne, ale dla mnie to i tak jeden z najbardziej interesujących i kreatywnych w granicach gotyku. A ja lubię być kreatywna w ramach mojego wyglądu.Frilly wrap shirt - thrift store koszula kopertowa czarna koronkowa gotycka
Top with buckle underneath - thrift store spódniczka czarno białe paski pionowe
Striped mini skirt - H&M mini spódniczka w paski pionowe
Laced ankle boots - thrift store wiązane botki lata 90
Felt boater hat - H&M spódniczka beetlejuice sok z żuka
Cross choker - Glitter choker gotycki obroża gotycka krzyż z krzyżem
Geometric rings - H&M geometryczny pierścionek
Band rings - Diva
Black ring - Six stylizacja gotycka gothic strój gotka
Ring with raindrops - Lokaah stylizacje gotyckie w stylu goth
Sunglasses - hipermarket stall

2 sierpnia 2012

Dark cabaret

Though the title may be giving hope for bustle mini skirts, vertical stripes, corsets with lace details, high boots and all that victorian-circus-like burlesque - not this time (*ahem* I highly doubt that time for such things will ever come for me. I enjoy music associated with this movement, but not necessarily the image. Too feminine for my taste.). I just wanted to show my new haircut - yes, finally I did this! It's a 20s layered bob... with longer braids XD
The braids are inspired by Byzantine empresses' headdresses (like this one in the middle at the very top or the iconic mosaic of Theodora) - of course I know those were strands of pearls back then, but for modern twist and my comfort braids are perfectly okay. I saw such headdress in encyclopaedia many years ago and since then I wanted to wear my hair like that, with braids or small locks instead of pearls. But lots of beads flowing around the face are something I take into consideration, though...~ And bob - well, I just like this haircut, so retro! And it's the only one short haircut I look good in. It's not a disadvantage for me, though - as I stated in one of my older posts, I love 20s. So I put on a stylized dress and made a heavy make-up to compliment my hair.

Chociaż tytuł może dawać nadzieję na minispódniczki z tiurniurami, pionowe paski, koronkowe gorsety, wysokie buty i całą tę wiktoriańsko-cyrkową burleskę - nie tym razem (*khem* bardzo wątpię, że kiedykolwiek przyjdzie dla mnie na to czas. Lubię muzykę związaną z tym nurtem, wygląd niekoniecznie. Zbyt kobiecy na mój gust.) Chciałam po prostu pokazać moją nową fryzurę - tak, wreszcie ścięłam włosy! To nawiązujący do lat 20 cieniowany bob... z warkoczykami XD
Warkoczyki to inspiracja zaczerpnięta z koron bizantyjskich cesarzowych (jak u tej pośrodku na samej górze albo tej nieśmiertelnej mozaiki Teodory) - oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że w tamtych czasach były to sznury pereł, ale dla unowocześnienia i własnej wygody warkoczyki są idealnym rozwiązaniem. Zobaczyłam taką koronę wiele lat temu w encyklopedii i od tamtego czasu bardzo chciałam nosić włosy ufryzowane w ten sposób, z warkoczykami właśnie albo drobnymi loczkami zamiast pereł. Chociaż od paru lat rozważam i nad powiewającymi wokół twarzy koralikami...~ A bob - cóż, po prostu lubię tę fryzurę, jest taka retro! I to jedyna krótka fryzurka, w której wyglądam dobrze. Nie jest to jednak dla mnie wadą - jak wspomniałam w jednym z moich starszych postów, uwielbiam lata 20. Założyłam więc stylizowaną epokowo sukienkę i zrobiłam mocny makijaż, aby podkreślić klimat fryzury.
Lace dress - KappAhl koronkowa sukienka lata 20
Pearl necklace - KappAhl naszyjnik perły kaskada
Rings - H&M koronkowa sukienka w stylu lat 20
Fingerless lace gloves - some small local store koronkowe rekawiczki mitelnki bez palców czarne
Pearl bracelets - Chinese market stylizacja na lata 20